Kontakt

Instytut Kursów i Szkoleń
przy Wielkopolskiej Szkole Medycznej 

ul. 28 czerwca 1956 r. 231/239
61-485 Poznań
tel. 61 843 07 97 lub kom. 722 330 730
e-mail: instytut@wsm.poznan.pl

Back to Top